Nguyễn Minh Anh, học sinh thắng cuộc trong cuộc thi do nhà trường tổ chức