Ngày hội đồ cũ với các bé là chủ cửa hàng phải giao tiếp trực tiếp bằng Tiếng Anh khi mua bán