BẢNG THÔNG TIN HỌC PHÍ

(Học phí đóng theo học phần. Một học phần tương đương 10 tuần)

 • LỚP 18 THÁNG TUỔI – 6 TUỔI (AGED: 18 months – 6 years old)

 • HỌC PHÍ (TUITION FEES): 8.750.000 VNĐ/Học phần (8.750.000 VNĐ /10 Weeks)
 • GHI CHÚ (NOTE): TIỀN ĂN: 45.000đ/ ngày (Meals: 45.000 VNĐ/ day)

 • LỚP 1 (GRADE 1)

 • HỌC PHÍ (TUITION FEES): 11.000.000 VNĐ/ Học phần (11.000.000 VNĐ/10 Weeks)
 • LỚP 2 (GRADE 2)

 • HỌC PHÍ (TUITION FEES): 11.500.000 VNĐ/ Học phần (11.500.000 VNĐ/10 Weeks)
 • LỚP 3 (GRADE 3)

 • HỌC PHÍ (TUITION FEES): 11.500.000 VNĐ/ Học phần (11.500.000 VNĐ/10 Weeks)
 • LỚP 4 (GRADE 4)

 • HỌC PHÍ (TUITION FEES): 12.250.000 VNĐ/ Học phần (12.250.000 VNĐ/10 Weeks)
 • LỚP 5 (GRADE 5)

 • HỌC PHÍ (TUITION FEES): 12.250.000 VNĐ/ Học phần (12.250.000 VNĐ/10 Weeks)
 • GHI CHÚ (NOTE): TIÊN ĂN: 50.000đ/ ngày (Meals: 50.000 VNĐ/ day)

 • LỚP 6 (GRADE 6)

 • HỌC PHÍ (TUITION FEES): 13.250.000 VNĐ/Học Phần (13.250.000 VNĐ/10 Weeks)
 • LỚP 7 (GRADE 7)

 • HỌC PHÍ (TUITION FEES): 14.900.000 VNĐ/Học Phần (14.900.000 VNĐ/10 Weeks)
 • LỚP 8 (GRADE 8)

 • HỌC PHÍ (TUITION FEES): 16.150.000 VNĐ/Học Phần (16.150.000 VNĐ/10 Weeks)
 • LỚP 9 (GRADE 9)

 • HỌC PHÍ (TUITION FEES): 16.150.000 VNĐ/Học Phần (16.150.000 VNĐ/10 Weeks)
 • GHI CHÚ (NOTE): TIỀN ĂN: 55.000đ/ ngày (Meals: 55.000 VNĐ/ day)

 • LỚP 10 (GRADE 10)

 • HỌC PHÍ (TUITION FEES): 16.250.000 VNĐ/Học Phần (16.250.000 VNĐ/10 Weeks)
 • LỚP 11 (GRADE 11)

 • HỌC PHÍ (TUITION FEES): 19.250.000 VNĐ/Học Phần (19.250.000 VNĐ/10 Weeks)
 • LỚP 12 (GRADE 12)

 • HỌC PHÍ (TUITION FEES): 20.500.000 VNĐ/Học Phần (20.500.000 VNĐ/10 Weeks)
 • (Học phí trên chưa bao gồm học phần ôn thi lớp 12: 27.000.000 VNĐ/Học phí)
 • GHI CHÚ (NOTE): Tiền ăn: 55.000đ/ ngày (Meals: 55.000 VNĐ/ day)

 • + Tiền bán trú: 2.500.000 đ/năm

  (Semi-boarding fee: 2.500.000 VND/ year)

  + Phí nhập học: 1.000.000 đ (chỉ đóng 1 lần duy nhất trong suốt quá trình học tại Trường)

 • Chế độ miễn giảm (Discount Regulations)

  • Giảm 10% học phí khi đóng 1 lần cho cả năm học từ 01/07/2019 – 15/07/2019
  • Giảm 7% học phí cho phụ huynh đóng học phí 1 lần/ năm.
  • Giảm 5% học phí cho con thứ hai khi phụ huynh có 02 con ( anh/chị/em ruột ) cùng học tại VAschools .
  • Giảm 5% học phí cho mỗi con khi gia đình có 03 con ( anh/chị/em ruột ) cùng học tại Vaschools.
  • Giảm 5% học phí 01 học phần (học phần tiếp theo) cho con, khi phụ huynh giới thiệu thành công 01 hoặc 02 học sinh mới.
  • Giảm 7% học phí 01 học phần (học phần tiếp theo) cho con khi phụ huynh giới thiệu thành công từ 03 học sinh mới trở lên.
  • Tặng 01 áo mưa + nón cho 50 học sinh mới đầu tiên đăng ký và đóng học phí 01 phần trở lên. Áp dụng từ ngày 15/5/2019.
QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN CÁC HỌC PHẦN VÀ THỜI HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ

HỌC PHẦN

THỜI GIAN HỌC

Khối mầm non

THỜI GIAN HỌC

Lớp 1- Lớp 11

THỜI GIAN HỌC

Lớp 12

I

05/08/2019-13/10/2019 12/08/2019  – 20/10/2019 15/07/2019-30/09/2019

II

14/10/2019-31/12/2019 21/10/2019 – 31/12/2019 01/10/2019-31/12/2019

III

02/01/2020-15/03/2020 02/01/2020 – 09/03/2020 02/01/2020-31/03/2020

IV

16/03/2020-26/05/2020 10/03/2020 – 26/05/2020 01/04/2020-28/06/2020
Học Phần Hè: 02/06/2020 – 07/08/2020 Học phần ôn thi Tốt nghiệp THPT: 23/03/2020-28/06/2020
 

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Bạn có một thắc mắc lớn, chúng tôi có thể giúp không?

Liên Hệ