ĐƯỜNG LINK TẢI CD BỘ SÁCH PREPARE 1-5. Trường Việt Mỹ (VAschools) Kính gởi Quý Phụ Huynh, Để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh & học sinh trong việc bồi dưỡng và trao dồi thêm Tiếng Anh tại nhà, nhà trường cung cấp đường link các CD của bộ sách Prepare từ 1-5. Quý phụ huynh và học sinh vui lòng nhấp vào đường link tương ứng với bộ sách của từng cấp lớp để download files Nghe về máy. Trân trọng.