Em Như Ý - đại diện học sinh nhà Trường - nêu ý nghĩa ngày Tết Trung Thu và giới thiệu chương trình lễ Hội

Em Như Ý – đại diện học sinh nhà Trường – nêu ý nghĩa ngày Tết Trung Thu và giới thiệu chương trình lễ Hội